Studiedag over de digitale toegang tot de collecties voor universitaire onderzoekers

Het Rijksarchief nodigt u graag uit voor een studiedag over de digitale toegang tot de collecties voor universitaire onderzoekers op maandag 5 februari 2018 van 9.00 u tot 16.30 u.

Context
Het Rijksarchief is sinds geruime tijd het digitale tijdperk binnengetreden. Technologische ontwikkelingen hebben nieuwe mogelijkheden geopend voor het beheren en valoriseren van de collecties, maar nopen de instelling anderzijds ook tot een herziening van haar werkprocessen, het opdoen van nieuwe vaardigheden, het vrijmaken van bijkomende budgetten en een heroverweging van bepaalde opdrachten. De digitalisering heeft in ieder geval de deuren van het Rijksarchief geopend voor een ruimer onlinepubliek, dat soms geografisch ver verwijderd is maar steeds meer eisen stelt. De nieuwe technologieën hebben ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop dit publiek leeft, denkt, communiceert, produceert, verdeelt, verbruikt, werkt, zich verplaatst, enz.

Sinds 2015 houdt het Rijksarchief een denkoefening over de digitale toegang tot zijn collecties, onder meer via het BRAIN-project “MADDLAIN” dat loopt in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, het CegeSoma (Rijksarchief), de Université Libre de Bruxelles en het onderzoekscollectief “imec” te Gent. De resultaten van de enquêtes die in dit verband werden gehouden vindt u hier.
Een belangrijk doelpubliek van het Rijksarchief zijn ontegensprekelijk de universitaire onderzoekers, en het MADDLAIN-project heeft dan ook een speciaal luik gewijd aan deze doelgroep (zie verslag).

Brainstorming en workshops
Om het denkproces over de digitale noden van de onderzoekers voort te zetten en eventueel nieuwe samenwerkingsverbanden te overwegen tussen onze instellingen en de departementen Geschiedenis van de Belgische universiteiten nodigen we u graag uit voor een studiedag over de digitale toegang tot de collecties voor universitaire onderzoekers op maandag 5 februari 2018 van 9.00 u tot 16.30 u.

Het is de bedoeling hier de diensthoofden van het Rijksarchief bij te betrekken, evenals drie vertegenwoordigers (professoren of assistenten) van elk departement Geschiedenis van de Belgische universiteiten, bij voorkeur personen die vertrouwd zijn met digitale tools en met een vertegenwoordiging van alle historische tijdvakken. De dag zal van start gaan met een voorstelling van de digitale tools die beschikbaar zijn bij het Rijksarchief en van de resultaten van het denkproces dat dusver werd gevoerd. Vervolgens worden drie thematische workshops gehouden waar telkens een vijftiental personen actief kunnen brainstormen. Volgende thema’s zullen aan bod komen: 1) het digitaal aanbod van het Rijksarchief, 2) de digitale toegang tot de collecties; 3) virtuele onderzoeksomgevingen i.v.m. het Rijksarchief. Elke deelnemer krijgt de gelegenheid om aan alle drie de workshops deel te nemen. Nadien zullen de resultaten van de brainstormingsessies worden samengevat en de dag wordt afgesloten met een debatronde.

Programma
9 u. : Onthaal
9.30-10.15 u.: Voorstelling van de resultaten van de denkoefeningen die tot dusver werden gehouden
10h15-11h00 : Voorstelling van de digitale tools die beschikbaar zijn bij het Rijksarchief
11.00-11.30 u. : Koffiepauze
11.30-12.15 u. : Eerste workshop
12.15-13.30 u.: Lunch
13.30-14.15 u. : Tweede workshop
14.15-15.00 u. : Derde workshop
15.00-15.30 u. : Koffiepauze
15.30-16.30 u.: Debat

Plaats
CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel.
Om praktische redenen en gezien het beperkt aantal plaatsen vragen we u om uw deelname te bevestigen vóór maandag 22 januari 2018 met een e-mail aan: isabelle.ponteville@arch.be