Promovendus 'Dealing with Disasters'

Promovendus ‘Dealing with Disasters’ (1,0 fte)
Faculteit der Letteren
Vacaturenummer: XXXXXXX
Reageer uiterlijk op: 01-12-2017

Werkzaamheden
Als promovendus neemt u deel aan het onderzoeksproject ‘Dealing with Disasters. The Shaping of Local and National Identities in the Netherlands, 1421-1890’ (o.l.v. prof. dr. L.E. Jensen). Dit project onderzoekt de wijze waarop natuurrampen hebben bijgedragen aan lokale en nationale identiteitsvorming in Nederland tussen 1421 (de Sint-Elisabethsvloed) en 1890 (de Strenge Winter) vanuit een cultuurhistorisch perspectief.

De promovendus onderzoekt de lokale en nationale omgang met rampen (overstromingen, branden, vee- en aardappelziekte) in de context van het negentiende-eeuwse Nederland. U onderzoekt zowel de reactie in de media als de wijze waarop liefdadigheidscultuur functioneerde in een lokale en nationale context.

Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de Vernieuwingsimpuls (VICI).

Werkomgeving
De Faculteit der Letteren telt ruim zeshonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de twee facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor circa vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen.

U verricht uw werkzaamheden binnen de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur binnen de leerstoelgroep Nederlandse letterkunde.

Wij verwachten
U bent afgestudeerd in een relevant onderzoeksgebied en heeft grondige kennis van de Nederlandse geschiedenis en/of historische Nederlandse letterkunde. Verder heeft u voldoende ervaring met bronnen- en archiefonderzoek.

Wij bieden
• aanstelling: 1,0 fte;
• het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
• het bruto salaris start met €2.222 per maand op basis van een 38 urige werkweek en loopt op tot €2.840 in het 4e jaar;
• u krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling als promovendus voor de duur van anderhalf jaar, die na een positieve beoordeling wordt verlengd tot vier jaar;
• het UFO-functieprofiel Promovendus is op deze functie van toepassing.
Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Overige informatie
De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018. De gesprekken vinden plaats op donderdag 9 december.

Meer weten?
Meer over: Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur
Meer over de inhoud van de vacature:
Lotte Jensen
Telefoon: 024 3612048
E-mail: l.jensen@let.ru.nl

Interesse?
Solliciteer (ter attentie van Maria Loock-Cornelissen) uitsluitend via onderstaande button ‘Solliciteer’. De sollicitatie dient de volgende bijlage(n) (uitsluitend deze) te bevatten:
• motivatiebrief, geef hierin expliciet aan op welk(e) subproject(en) u solliciteert
• cv, inclusief de namen van twee referenten
• cijferlijst(en) van behaalde (Research)masteropleiding(en)
Geef in uw motivatiebrief expliciet aan op welk(e) subproject(en) u solliciteert.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.