opening expo en persmoment 'Het kamp van Lokeren 1944-1947'

Tussen 1944 en 1947 gebruikte de Belgische overheid een voormalig Duits gevangenenkamp even buiten het stadscentrum van Lokeren als interneringscentrum voor personen die verdacht werden van collaboratie of daarvoor veroordeeld waren. Het werd een van de grootste interneringscentra van Oost-Vlaanderen en er passeerden meer dan 20 000 mensen. Onder de gevangenen zaten mensen van allerlei slag. Na de sluiting in 1947 verzonken het kamp en zijn geschiedenis enigszins in vergetelheid, maar voor veel ex-gedetineerden bleef het deel van een moeilijk te verwerken verleden.

Aalmoezenier en fotograaf Longinus De Munter fotografeerde het kamp en zijn bewoners in zwart, wit en grijs. Zijn beelden zijn uniek: het leven in naoorlogse gevangenissen en interneringscentra werd zelden in beeld gebracht. Naast zijn foto’s toont de expo hoogstaand artistiek werk van schilders, tekenaars, componisten en schrijvers – denk aan Filip De Pillecyn, Paul De Clercq, Gaston Feremans en Romain Malfliet – dat in of over het kamp werd gemaakt. Getuigenissen uit dagboeken van de kampbewoners en bewakers wisselen af met actuele verhalen en herinneringen van ooggetuigen en hun kinderen.

‘Het kamp van Lokeren is een van de belangrijkste Vlaamse herinneringsplaatsen van de naoorlogse repressie’
Bruno De Wever - Vakgroep Geschiedenis UGent / Instituut voor Publieksgeschiedenis

Collaboratie en repressie zijn in België nog steeds heikele thema’s. Ook het kamp van Lokeren blijft de gemoederen verhitten. Het Stadsmuseum kreeg inhoudelijke ondersteuning van een wetenschappelijk comité dat bestaat uit experts inzake collaboratie en repressie uit de academische sector en de archiefwereld (UGent, Rijksarchief Gent, Stadsarchief Lokeren, ADVN, CEGESOMA). Voor de teksten en het onderzoeksrapport werkte het museum samen met historisch projectbureau Geheugen Collectief. Het boek ‘Zij komen allen aan de beurt, de zwarten. Het kamp van Lokeren’ van historicus Björn Rzoska vormde de basis voor het onderzoek en de tentoonstelling. 

Aansluitend bij de tentoonstelling vindt op 9 maart 2018 een debat plaats over de betekenis van interneringscentra zoals dat van Lokeren in een nationale en internationale context, met verschillende (inter)nationale experts op het vlak van collaboratie, repressie en Vlaamse beweging.

Het Kamp van Lokeren 1944-1947. Opgesloten tussen zwart, wit en grijs.
9/12/17 – 14/10/18
Stadsmuseum, Markt 15a, Lokeren
Woe-za 14u tot 17u, zo 10u tot 12u en 14u tot 17u
Gesloten op 25/12/17 en 01/01/18
Gratis toegang
Info: 09/345.44.58, museum@lokeren.be